Theorieën en verhandelingen over zaken en financiën hebben het belang van financiën in het bedrijfsleven en het belang van financiële educatie in het proces van groei en ontwikkeling van het land benadrukt. Het belang van geld en financiën als motor van economische groei en ontwikkeling wordt al lang erkend in de economische en zakelijke literatuur. Financiële middelen zijn de belangrijke bron van de rijkdom van naties. Een land dat niet over voldoende middelen en capaciteit en vermogen beschikt om de financiële vaardigheden en de vereiste financiële kennis van zijn mensen te ontwikkelen en operationeel in te zetten, kan niet verder op het pad van groei en ontwikkeling. Het wordt al lang erkend dat naast de primaire productiefactoren, financieel kapitaal de belangrijkste input is om output/productie te genereren.